دستگاه ضدعفونی کننده دیسکی مدل A.R.T 5200
http://irsapro.ir/images/imported/2021/11/7.jpg
مشخصات فنی دستگاه ضد عفونی کننده دیسکی


الواتور ورودی تغذیه کننده دستگاه ضد عفونی کننده به...