اصول بوجاری کردن بذر با دستگاه ترویرhttp://irsapro.ir/attachment.php?attachmentid=117&stc=1

دستگاه های ترویر یکی از دستگاه های پرکاربرد در غربال دانه ها در بین دستگاه بوجاری می باشد که از...