انتخاب نام برند؛ قدم اول در ثبت شرکت
برند یا معادل فارسی آن نام تجاری، نشان یا علامتی است که افراد برای معرفی فعالیت و محصولات خود انتخاب می نمایند تا محصولات و یا خدمات خود را از موارد مشابه موجود...