بیشترین ثبت برند در دوران کرونا

http://irsapro.ir/attachment.php?attachmentid=118&stc=1

با توجه به اثرات ویروس کرونا، بسیاری از کسب و کار ها دچار مشکلات جدی شده اند که این اتفاقات باعث ایجاد یک...