برای لحظه‌ای فکر کنید؛ بیشترین زمان خود را در محیط کار، با چه دستگاهی صرف می‌کنید؟ آیا این دستگاه قادر به رفع نیازهای شما است؟ پرس نایلون یکی از تجهیزاتی است که در یک فروشگاه ممکن است مدت زمان زیادی...