از نور مستقیم خورشید خودداری کنید. نور خورشید نه تنها برای پوست شما مضر است، بلکه برای لاک ناخن شما نیز مضر است. ...
در جای خنک نگهداری کنید. مکان خنک همیشه به معنای یک لکه سیاه نیست. ...
از رقیق...