به نکتهی خوبی اشاره شده
واقعا اگر مودم دی لینک به عنوان پرینت سرور قراره کار کنه آیا فقط وای فای کار میکنه و اگر کیس با کابل لن بهش متصل بشه دیگه امکان استفاده نیست؟
خیلی ممنون بابت ایجاد این تاپیک