در این مقاله خیلی ساده و مختصر می‌خواهیم توضیح دهیم پادکست چیست ؛ راه‌های گوش دادن به پادکست را معرفی می‌کنیم و آخر هم توضیح می‌دهیم چطور می‌توانید بدون هزینه پادکست خودتان را بسازید.


پادکست...