در حالی که بسیاری از ارتباطات آنلاین به سمت شبکه های اجتماعی رفته اند و از آنها استفاده مینمایند, هنوز ایمیل در معرفی کالاها و درست کردن کمپین های تبلیغاتی جایگاه بسیار مهمی را دارد. زمانی که ما از...