موارد رگلاژ درب های ضدسرقتبدیهی است که هر یک از اختلالات عملکردی مشاهده شده در درب ضد سرقت ، ناشی از بروز مشکل در یکی از بخش ها و خارج شدن درب از تنظیم می باشد.در این قسمت به بخش های مهم در رگلاژ درب...