ابریشم از پیله کرم ابریشم گرفته می شود و یک نخ طبیعی می باشد. پارچه های ابریشم از بهترین پارچه ها به حساب می آیند و ابریشم بافی برای اولین بار در کشور چین انجام شد. قدمت تولید ابریشم در ایران هم به...