به یاد داشته باشید پسورد یا گذر واژه ای که برای اینستاگرام کسب و کار خود انتخاب می کنید باید یکتا باشد یعنی با اکانت های دیگر در فضای های دیگر متفاوت باشد. به عنوان مثال از پسوردی که برای ایمیل خود...