خرید بیت کوین در ایران؛ خوب، بد، زشت
بیت کوین، نام و نشانی که اگر به گوش هرکسی با اندک سر رشته‌ای از ارزهای دیجیتال بخورد، بدون شک سودهای کلان چند درصدی در ذهن او تداعی خواهد شد. اما واقعاً آیا...