این روزها اینفلوئنسر بودن یک شغل محسوب می‌شود که اتفاقاً می‌تواند درآمد بالایی هم داشته باشد. اینفلوئنسری شغلی نوظهور است که شاید همچنان از دید خیلی افراد نان و آب نشود! اما اگر اندک اطلاعاتی در مورد...