مدرک بین المللی میکروتیک دوره میکروتیک MTCNA
اولین دوره از سری دوره های شرکت میکروتیک دوره ی MTCNA میباشد که در واقع حکم ورود شما به دنیای میکروتیک است


اما قبل از اینکه دور ه های میکروتیک رو با...