حمل مواد لبنی از جمله : کره ، خامه ، پنیر و… از حساسیت های زیادی برخوردار است و نحوه نگهداری،دمای نگهداری و شرایط حمل آن ، تاثیر زیادی بر روی کیفیت این محصولات در زمان تحویل به مشتری دارند.شرکت...