افرادی که خلافی خودروی خود را پرداخت می‌کنند معمولا به دو دسته تقسیم می‌شوند، ابتدا افرادی که هر ماه برای استعلام و پرداخت خلافی اقدام می‌کنند تا میزان خلافی آن‌ها از حدی بالاتر نرود اما دسته دوم،...