با سلام و احترام

کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی جهت دستیابی به سود و منفعت می‌توانند توانایی‌های خود را اعم از سرمایه تخصص و ارتباطات در کنار یک‌دیکر قرار دهند که مجموع این توانایی‌ها در کنار هم می‌بایست تحت چهارچوب خاص با عقد قراردادی مابین این افراد صورت پذیرد و شرکت‌ها نوع خاصی از این قراردادها هستند که هر کدام از انواع شرکت‌ها شامل (مسئولیت محدود، سهامی خاص، سهامی عام، تضامنی...) چهارچوب و تعریف خاصی از ارتباطات ما بین شرکاء و سهام‌داران و همچنین ما بین شرکا و اشخاص ثالث (خارج از شرکت) را بیان می‌دارد.

مؤسسات غیر تجاری اشخاصی حقوقی هستند که فقط در زمینه امور خدماتی مشغول هستند و برخلاف شرکت‌ها جنبه تجارتی ندارند. مؤسسات غیر تجاری به دو قسم می‌باشند. انتفاعی و غیرانتفاعی. مقصود از مؤسسات انتفاعی اشخاصی حقوقی می‌باشند که مقصود از تشکیل آنها جلب منافع و تقسیم سود بین اعضاء خود می‌باشد و مؤسسات غیرانتفاعی جهت تقسیم منافع و تقسیم سود تشکیل نشده‌اند و مانند انجمن‌ها و سندیکاها، اتحادیه‌ها، احزاب و دستجات سیاسی و NGO ها می‌باشد. جهت ثبت مؤسسات غیرانتفاعی باید از سازمان‌ها یا وزارتخانه‌های مربوطه مجوزات حاصل گردد.

جهت ثبت شرکت، تغییرات و... با شماره زیر تماس حاصل فرمائید.
06132927597