جملات اعتماد به نفس در قانون جذب


من در هر کاری که انجام می دهم و در هر آنچه که می گویم اعتماد به نفس کامل دارم.


من نسبت به برنامه های جدیدم احساس آرامش می کنم، زیرا الان تصمیم می گیرم تا اعتماد به نفس داشته باشم.


من در هر موقعیتی آرام و خونسرد باقی می مانم زیرا یاد گرفته ام تا اعتماد به نفس داشته باشم.


هنگامی که اعتماد به نفس بیشتری به دست می آورم ، احساس اضطراب و استرس کمتری می کنم و به شخصیت حقیقی خود اجازه می دهم که بدرخشد.


بدن من هنگامی که اعتماد به نفس بدست می آورم ، قوی تر و سالمتر می شود.


هر روز زندگیم ، رو به بهبودی کامل است زیرا الان اعتماد به نفسم افزایش پیدا کرده است.


من آرام هستم و با اعتماد به نفس کامل به تواناییها و هوشم اعتماد می کنم.


افراد دیگر مرا عصبی نمی کنندیا باعث نمی شوند که به خود شک کنم زیرا با اعتماد به نفس در کارهایم عمل می کنم.


من می توانم از هر فعالیتی با تمرکز و تلاش کامل لذت ببرم زیرا اعتماد به نفسی کامل دارم.


هنگامی که این عقیده سالم را در خود ایجاد می کنم ، به جای آنکه بر روی خود تمرکز کنم ، تمرکزم را بر روی هر آنچیزی که انجام می دهم یا هر آنچیزی که باید بگویم می گذارم.


من آرامش دارم و واضحتر فکر می کنم زیرا الان اعتماد به نفس کامل دارم.


من بدون ترس ، فعالیتهای جدیدم را انجام می دهم و خود را از اضطراب رها می کنم زیرا اعتماد به نفس کامل دارم .


من از، ترس از شکست ، خود را رها می کنم ، زیرا اعتماد به نفس ، شیوه جدید زندگیم شده است.


تمامی افکار منفی ام از بین می رود زیرا آنها الان با اعتماد به نفس من ، جایگزین می شوند.