دستگاه های کنترل تردد به منظور مدیریت ترددها به یک و یا چند محل خاص نظیر اتاق سرور ، کلین روم ها ،اتاق بایگانی اسناد و محل هایی به کار می روند که از اهمیت خاصی برخوردار هستند.کاربرد این دستگاه ها ثبت تردد و مدیریت ترددها به این مراکز می باشد به گونه ای که استفاده از نرم افزار مطلوب کنترل تردد و به همراه دستگاه کنترل تردد و مدیریت جامع کنترل تردد را برای ساز مان ، ارگان ،نهاد و شرکت پدید می آورد.در بخش سخت افزار کنترل تردد از یک دستگاه کنترل تردد به همراه یک قفل مقابل برقی و یا قفل مگنت(بنا به درب مجموعه) استفاده می شود که دستگاه پس از شناسایی افراد فرمان باز شدن قفل را داده و قفل باز می گردد. در بخش سخت افزاری ثبت تردد و در برخی از دستگاه ها ، برنامه زمانی تردد ها قابل برنامه ریزی می باشد.بخش بسیار مهم سیستم کنترل تردد را نرم افزار آن تشکیل می دهد که فرآیند کنترل تردد را مدیریت می کند. ایجاد گروه های کاری ،تنظیم دسترسی هر فرد دربازه زمانی مشخص ، برنامه ریزی هفتگی ، ماهانه و سالانه جهت دسترسی افراد ، ایجاد دسترسی موقت برای افراد، ایجاد برنامه دسترسی چرخشی ، گزارش گیری از کلیه ترددها و همچنین تنظیمات دسترسی افراد به مرکز از طریق نرم افزار از جمله ویژگی های نرم افزار های کنترل تردد است که این تغییرات را در دستگاه ها اعمال کرده و دسترسی ها را مدیریت می کند.در حال حاضر دستگاه های کنترل تردد بنا به محل مورد استفاده با ویژگی های مختلفی ارائه می گردد که دستگاه کنترل تردد و تشخیص چهره ، دستگاه تشخیص قرینه چشم ، دستگاه اثر انگشت ، دستگاه کارت خوان RFID و دستگاه دارای کد از آن جمله محسوب می گردد.


منابع: دستگاه تشخیص چهره - دستگاه کنترل تردد - ارزان ترین دستگاهحضور غیاب-حضور غیاب تشخیص چهره-حضور غیاب -دستگاه حضور غیاب ارزان