در حال حاضر شرکت های مختلفی اقدام به فروش دستگاه های حضور غیاب در کشور می کنند اما نکته قابل توجه در هنگام خرید دستگاه حضور غیاب قیمت این دستگاه است که بسیاری از خریداران تنها با توجه به قیمت دستگاه حضور غیاب اقدام به خرید آن می کنند.در حال حاضر دستگاه های ارزان قیمت توسط برخی از شرکت های وارد کننده دستگاه حضور غیاب به کاربران عرضه می شود اما در هنگام خرید دستگاه حضور غیاب توجه به این نکته که دستگاه حضور غیاب به منظور محاسبه تردد ها نیاز به نرم افزار دارد بسیار مهم است.شرکت هایی که اقدام به فروش دستگاه حضور غیاب می کنند نرم افزاری را ارائه می دهند که تقویم یکساله دارند و در سال های آینده هزینه ای را بابت به روز رسانی نرم افزار از مشتریان خود دریافت می کنند و بدین وسیله قیمت تمام شده دستگاه ها از قیمت اعلامی آنها بیشتر شده ومشتریان هر ساله هزینه ای را بابت به روز رسانی نرم افزار پرداخت می کنند.نکته بسیار مهم دیگر خدمات پشتیبانی دستگاه و گارانتی آنها می باشد.شرکت های ارائه دهنده دستگاه حضور غیاب ارزان قیمت هزینه های بالایی را بابت پشتبیانی دستگاه های خود به صورت سالانه از مشتریان دریافت می کنند که گاها تا 50 درصد قیمت دستگاه ها می باشد.همچنین دستگاه های حضور غیاب ارزان قیمت دارای قطعات الکترونیک و سنسور های کم کیفیت هستند و عموما طول عمر این دستگاه ها نسبت به دستگاه های دیگر پایین تر می باشد.


منابع: دستگاه تشخیص چهره - دستگاه کنترل تردد - ارزان ترین دستگاه حضور غیاب- حضور غیاب تشخیص چهره-حضور غیاب -دستگاه حضور غیاب ارزان