شرکت مهندسی دارای شخصیت حقوقی مستقل است که معمولاً توسط مهندسان برای انجام پروژه های مهندسی ثبت می گردد. تفاوت شرکت مهندسی با دیگر شرکت ها در موضوع فعالیت این نوع شرکت و همین طور نام این نوع شرکت است. لازم به توضیح است که برای ثبت شرکت با فعالیت مهندسی نیازی به مدرک تحصیلی نیست مگر در صورتی که در اسم شرکت از کلمه "مهندسی"استفاده گردد که در این صورت می بایست یکی از اعضای شرکت مدرک مهندسی مرتبط با موضوع شرکت داشته باشد. در ادامه مطلب راجع به این مورد بیشتر توضیح خواهیم داد.


برای ثبت شرکت مهندسی می توان به یکی از صور ذیل اقدام نمود:
1-ثبت شرکت مهندسی در قالب شرکت سهامی خاص
2-ثبت شرکت مهندسی در قالب شرکت با مسئولیت محدود

شرایط ثبت شرکت مهندسی سهامی خاص:
حداقل 3 نفر عضو +2 نفر بازرس(بازرسین نباید از اعضاء باشند)
حداقل سرمایه 1.000.000 ریال که می بایست حداقل 35 درصد سرمایه نقداَ پرداخت شود.

مدارک ثبت شرکت مهندسی سهامی خاص:
1- کپی مدارک شناسایی(کارت ملی و شناسنامه)
2- امضای اقرارنامه
3- اصل گواهی عدم سوء پیشینه
4- مجوز در صورت مجوزی بودن موضوع

شرایط ثبت شرکت مهندسی با مسئولیت محدود:
1- وجود حداقل 2 عضو
2- حداقل 1.000.000 ریال سرمایه اولیه

مدارک ثبت شرکت مهندسی با مسئولیت محدود:
1- کپی مدارک شناسایی(کارت ملی و شناسنامه)
2- امضای اقرارنامه
3- اصل گواهی عدم سوء پیشینه
4-مجوز در صورت مجوزی بودن موضوع
مدارک مورد نیاز جهت صدور جواز تأسیس واحد فنی مهندسی:
الف) شخصیت حقیقی
1- فرم درخواست صدور جواز تأسیس واحد فنی مهندسی
2- پرسش نامه صدور جواز تأسیس واحد فنی مهندسی
3- فتوکپی شناسنامه
4- فتوکپی کارت ملی
5- فتوکپی مدرک تحصیلی
6- سوابق فعالیت در پروژه های صنعتی و معدنی مرتبط(طراحی،مشاوره و اجرا)
7- گواهی نامه دوره های آموزشی کوتاه مدت و بلند مدت مرتبط با زمینه تخصصی
8-گواهی عضویت درانجمن های علمی و فنی مهندسی
9- عضویت در انجمن مشاوران فنی و مهندسی استان
10- فیش واریزی به حساب خزانه کل در بانک ملی به شماره 310/32 به مبلغ 10000 تومان
ب)شخصیت حقوقی
1- فرم درخواست صدور جواز تأسیس واحد فنی مهندسی
2- پرسش نامه صدور جواز تأسیس واحد فنی مهندسی
3- اساسنامه شرکت
4- آگهی تأسیس
5- روزنامه رسمی آخرین تغییرات شرکت
6- اظهارنامه ثبت شرکت
7- فتوکپی شناسنامه(اعضای هیئت مدیره)
8- فتوکپی کارت ملی(اعضای هیئت مدیره)
9- فتوکپی آخرین مدرک تحصیلی(اعضای هیئت مدیره)
10- گواهینامه دوره های آموزشی مرتبط(اعضای هیئت مدیره)
11- گواهی عضویت در انجمن های علمی و فنی مهندسی
12- سوابق فعالیت در پروژه های صنعتی و معدنی(طراحی،مشاوره و اجرا)
13- عضویت در انجمن مشاوران فنی و مهندسی استان
14- فیش واریزی به حساب خزانه کل در بانک ملی به شماره 310/32 به مبلغ 10000 تومان
چنانچه در هر یک از مراحل ثبت شرکت مهندسی با مشکل مواجه شدید می توانید از کارشناسان متعهد ما بهره جویید.
کارشناسان ما در ثبت شرکت ایرسا به دو طریق می توانند شما را همراهی کنند.
اول آنکه توسط مشاوره تخصصی رایگان در این زمینه شما را راهنمایی نمایند و دیگر آنکه تنها با ارائه مدارک مورد نیاز، کلیه امور ثبتی شما را خود بر عهده گیرند. مدارک تهیه شده را می توانید حضوراً به وکیل ثبت شرکت ایرسا تحویل دهید و یا از طریق پست ارسال فرمایید.
در شرکت های مهندسی می توان قبل از نام شرکت از واژه هایی نظیر مهندسی، فنی مهندسی، گروه مهندسین و یا مهندسین استفاده نمود که کاربرد هر یک از این واژه ها نیازمند ارائه مدارک جداگانه ای است.
1- مهندسین:
از آن جا که کلمه مهندسین جمع است لذا استفاده از کلمه مهندسین مستلزم آن است که در زمان تحویل مدارک، مدارک بیش از یک مهندس ارائه گردد.
2- مهندسی و فنی مهندسی:
استفاده از کلمه مهندسی و فنی مهندسی مستلزم ارائه یک مدرک مهندسی و یا فنی مهندسی در زمان تحویل مدارک برای ثبت شرکت است.
3- گروه مهندسین:
جهت استفاده از این نام در ثبت شرکت، می بایست کلیه اعضای شرکت دارای مدرک مهندسی بوده و در زمان ثبت شرکت کلیه اعضاء مدرک تحصیلی مهندسی خود را تحویل مرجع ثبت شرکت ها دهند.
از این که ما را انتخاب نموده اید متشکریم.
"ثبت شرکت ایرسا"