- مدارک هویتی( کارت ملی و شناسنامه)
- گواهی عدم سوء پیشینه اعضاء و مؤسسین
- آماده سازی اوراق اصلی شرکت مانند اساسنامه، تقاضانامه و شرکتنامه و ...
- مجوز فعالیت برای اموری که ملزم به اخذ مجوز از ارگان مربوطه می باشد.
- مدارک تحصیلی مورد نیاز برای موضوعاتی که نیاز به مدرک تحصیلی دارند.
- انتخاب اسامی مورد نظر برای شرکت به ترتیب اولویت
- تعیین موضوع فعالیت شرکت
- ارائه آدرس صحیح به همراه کدپستی برای محل فعالیت شرکت و محل سکونت متقاضیان
- مشخص کردن میزان سرمایه شرکت
- مشخص کردن سهامداران و میزان سهام آن ها
- مشخص کردن صاحبان امضاء در شرکت


مراحل ثبت شرکت در کاشان
برای ثبت شرکت در کاشان ، پس از تعیین اعضای قابل اعتماد و سهم و سمت هر یک در شرکت و نیز مشخص نمودن سرمایه و موضوع فعالیت می بایست به سامانه اینترنتی اداره ثبت شرکت ها مراجعه نموده و کلیه اطلاعات خواسته شده را به ترتیب وارد نمایید. در این سامانه لازم است 5 نام مورد نظر به ترتیب اولویت ، نوع فعالیت و مشخصات مجوز فعالیت ( در صورت مجوزی بودن موضوع ) ، نشانی و مرکز اصلی شرکت ، مشخصات اعضاء و سمت و سپس متن اساسنامه درج شود.


پس از اتمام مراحل اینترنتی ثبت شرکت، در صورت صحیح وارد نمودن اطلاعات و عدم نقص در آن، در مرحله بعد می بایست مدارک لازم را از طریق باجه های پست به صورت سفارشی به آدرس ذکر شده در تاییدیه پذیرش ارسال فرمایید و سپس بارکد پستی را در سامانه درج نمایید.
در صورت موافقت اداره ثبت و عدم ایراد در مدارک ارسالی ، کارشناس اداره ثبت شرکت در کاشان اقدام به تهیه پیش نویس آگهی ثبت نموده و به متقاضیان ثبت یا یکی از شرکا یا وکیل رسمی شرکت تحویل می دهد.
پس از تایید تمام مراحل، می بایست آگهی ثبت شرکت را در روزنامه رسمی به ثبت رساند.