ماژیک های دائمی علائم دائمی را روی وایت برد به جای می گذارد که پاک کردن آنها بسیار دشوار است. حتی پاک کردن ماژیک های مخصوص وایت که به مدت ظولانی بر روی تخته باقی مانده است کار دشواری است و ممکن است تخته را لکه دار کند. برای از بین بردن چنین لکه هایی ، با ماژیک وایت برد شیشه ای، بر روی لکه های قبلی بنویسید، سپس اجازه دهید اثرات ماژیک خشک شود.
این کار چند ثانیه طول می کشد. سپس اثرات ماژیک را با پارچه یا تخته پاک کن وایت برد تمیز کنید. مسئله این است که جوهر ماژیک به بلند کردن لکه ها و از بین بردن آن ها از روی تخته کمک می کند، به طوری که وقتی جوهر ماژیک را پاک کنید، علائم دائمی نیز از بین می روند. در صورت لزوم برای لکه های سرسخت و علائم دائمی ، روند گفته شده را تکرار کنید. دوباره علائم را با جوهر ماژیک وایت برد بپوشانید ، بگذارید خشک شود و سپس تخته را با پارچه یا تخته پاک کن پاک کنید.
پس از پاک کردن لکه ها یا علائم دائمی ، صفحه را تمیز کنید تا هرگونه علامت باقی مانده را از بین ببرید. یک پارچه را با یک ماده تمیز کننده آغشته کرده و تخته را با پارچه مرطوب محکم پاک کنید. سپس اجازه دهید تخته خشک شود.