۹۵مترسعادت آباد دو خواب آسمان ها

دو خواب

سالن پرده خور نور گیر از حیاط

«زیر قیمت منطقه»

متریال بروز

واحد ۶ساله واقعی

گرمایشی پکیج

کفپوش پارکت

کابینت MDF

محله دنج با دسترسی عالی

۶طبقه تک واحدی

ط منفی ۱-

فاقد پارکینگ و انباری

{تخفیف پای معامله }

«املاک شار »
بهترین ها در سایت نقلی

۹۵مترسعادت آباد دو خواب آسمان ها
دو خواب

سالن پرده خور نور گیر از حیاط

«زیر قیمت منطقه»

متریال بروز

واحد ۶ساله واقعی

گرمایشی پکیج

کفپوش پارکت

کابینت MDF

محله دنج با دسترسی عالی

۶طبقه تک واحدی

ط منفی ۱-

فاقد پارکینگ و انباری

{تخفیف پای معامله }

«املاک شار »
بهترین ها در سایت نقلی