اسکرابر برقی چیست و کاربرد آن

در خصوص تعریف دستگاه اسکرابر برقی بایستی اذعان داشت که بهترین و سریع ترین تعریفی که به ذهن همه ما خطور میکند اینست که دستگاه زمین شور که دارای منبع تغذیه برق ۲۲۰ ولت شهری میباشد.

در واقع کابل برق و یا سیم برق عامل ارتباط دستگاه اسکرابر برقی به منبع برق شهری میباشد .شایان ذکر است که با توجه به اینکه دستگاه اسکرابر از نظر کاربری به دو نوع اسکرابر باسرنشین و اسکرابر دستی تقسیم میشود و اینکه تمامی دستگاههای اسکرابر ماشینی جهت تامین انرژی خود از برق AC و یا برق شهری استفاده نمی نمایند ،لذا به این نتیجه میرسیم که اسکرابر برقی در واقع یکنوع اسکرابر دستی و یا اسکرابر بدون سرنشین میباشد که در راستای تامین انرژی خود از کابل برق جهت انتقال انرژی از منبع به دستگاه استفاده مینماید.

شرایط استفاده از دستگاه اسکرابر برقی :
در خصوص انتخاب اسکرابر برقی ابتدا بایستی شرایط استفاده از اسکرابربرقی را در محیط های مختلف مورد بررسی قرار داد ،بعنوان مثال آیا محیط مورد نظر ماشرایط استفاده از اسکرابر از نوع برقی را دارد .اگر این شرایط را بصورت تیتروار مطرح نماییم ،عبارتند از :-آیا محیط مورد نظر ما دارای پریز برق میباشد و یا اینکه پریز برق درفواصل منطقی نسبت به هم وجود دارند ؟-آیا محیط مورد نظر از تردد منطقی افراد برخوردار است بنحوی که کابلبرق بدنبال دستگاه مزاحمت خاصی را بوجود نیاورد .-با توجه به بالاتر بودن نسبی صدای دستگاه اسکرابر برقی نسبتبه اسکرابر باطریدار آیا محیط مورد نظر تحمل صدای دستگاه اسکرابر دستی برقی رادارد .-با توجه به محیط مورد نظر و حساسیت بهداشتی آن محیط (بعنوان مثال اطاقعمل و مراقبت های ویژه در بیمارستانها) آیا کابل برق در دستگاه اسکرابر کابلی مسببانتقال آلودگی از یک نقطه به نقطه دیگر نمیشود .-با توجه به پایین تر بودن قابلیت مانور دستگاه اسکرابر برقی نسبتبه اسکرابر شارژی آیا محیط مورد نظز قابلیت استفاده از کف شوی برقی را دارد ،یااینکه بهتراست از کفشوی شارژری استفاده نماییم.-با توجه به چیدمان قفسه ،دستگاهها و… آیا محیط مورد نظر قابلیتاستفاده از اسکرابر برقی را دارد ؟ آیا کابل برق در کفشوی برقی مشکل ساز نخواهد شد؟ آیا کابل برای باعث درگیر شدن هر چه بیشتر دستگاه اسکرابر با قفسه ،دستگاهو… نخواهد شد ؟


کلمات کلیدی مرتبط:

اسکرابر خودرویی | اسکرابر بدون سرنشین| اسکرابر | دستگاه زمین شوی