در وان دا ناشران و کاربران میتوانند هر لینکی را کوتاه کنند و با اشتراک لینک های کوتاه شده درآمد کسب نمایند. آگهی ها در بین راه رسیدن بازدیدکنندگان به مقصد اصلی لینک های کوتاه شده نمایش داده میشود. با استفاده از خدمات سایت شما موافقت میکنید که لینکهای کوتاه شده شما شامل نمایش تبلیغات می باشد که البته نیاز اساسی برای ادامه حیات سایت میباشد.نرخ کسب درآمد از وان دا
از کاربران درخواست داریم در صورتی که نیازی به لینکهای قدیمی خود ندارند به پشتیبانی اطلاع دهند تا لینکهای قدیمی حذف شوند تا در افزایش سرعت و کاهش حجم پایگاه های داده موثر شود.