در
نرم افزار رزرو غذا
و تغذیه، شما امکانات مختلفی در خصوص رزرو غذا و دریافت غذا از سلف سرویس را خواهید داشت.
در این نرم افزار، این امکان به شما داده می‌شود که وعده های غذایی مختلف را به سلف سرویس های مختلف اختصاص دهید.
همچنین می‌توانید برای هر وعده به تعداد دلخواه غذا انتخاب کرده، غذاها را تعریف نمایید، سپس آن‌ها را به وعده‌ها و سلف سرویس‌ها اختصاص دهید.
برنامه غذایی هفتگی، ماهانه و سالانه را ایجاد نمایید و با استفاده از منوی الگو در کنسول درخواست‌ها مشخص نمایید که چه کسانی، چه وعده‌هایی را می‌توانند درخواست دهند و چه نوعی از غذا را می‌توانند رزرو کنند.
درنهایت بعد از اینکه رزرواسیون و فیش پرینت انجام شد، گزارش‌های لازم را تهیه نمایید.
گزارش ها شامل مواردی است از قبیل اینکه در هر وعده غذایی و در هر سلف سرویس، چند غذا از چه نوعی تحویل مشتریان شده است و یا چه کسانی فیش داشته اند و نگرفته‌اند.