یکی دیگر از انواع محبوب سیستم ورود و خروج کارکنان، دستگاه ثبت ورود و خروج تشخیص چهره است.
این دستگاه هم مشابها با دستگاه اثر انگشتی، عملیت ثبت زمان تردد کارکنان را ثبت می‌کند فقط با این تفاوت که برای شناسایی آنان از شناسایی چهره‌ی کارمندان استفاده می‌شود.
دستگاه حضور غیاب تشخیص چهره عملکردی دقیق‌تر و پیشرفته‌تر نسبت به سایر دستگاه‌های ثبت ورود و خروج دارد اما به تبع قیمتی بالاتر هم برای شرکت تمام می‌شود و سرعت پردازشگر آن کمتر از دستگاه‌های ورو و خروج کارتی است. این نوع دستگاه حضور غیاب، از پیشرفته ترین این دستگاه ها است.
خلاصه که اگر به دنبال حداقل میزان تقلب و بالاترین کارآیی از دستگاه‌های ثبت ورود و خروج سازمانتان هستید؛ ما این دستگاه را به شما توصیه می‌کنیم!