با توجه به رسیدن به اواخر سال 99 دغدغه ی تمامی کارمندان است که به چه میزان عیدی میگیرند و چقدذ میتوانند برای سال اینده روی ان حساب کنند
از سوی دیگر مدیران نیز همین دغدغه را دارند با این تفاوت که باید میزان حقوق کارمندان را محاسبه کنند
به این دسته از مدیران دستگاه جهانگستر پارس را توصیه میکنیم که در طول سال های اخیر راهکار های ساده ای برای این حساب و کتاب ها ارائه داده است