دستگاه کنترل تردد تحت عنوان گیت کنترل تردد از ان دسته از سیستم هایی است که هر روزه استفاده از ان و نیاز به ان در جامعه افزایش پیدا می کند<br>از مزایای این <a data-cke-saved-href="https://www.jahangostarpars.com/access-control/" href="https://www.jahangostarpars.com/access-control/">گیت کنترل تردد</a> رسیدگی راحت تر در محاسبه حقوق و مزایای کارکنان است<br>برای اشنایی بیشتر با کارکرد های این دستگاه و دیدن لیست قیمت های ان میتوانید به سایت حضور غیاب جهان گستر پارس مراجعه کنید.<br><br>