جاروشارژی یکی از لوازم مهم و کاربردی در منزل میباشد ، باتری های جاروشارژی دارای طول عمر خاصی میباشند و اکثر خرابی ها و مشکلات آن مربوط به باتری میباشد ، البته مشکلاتی دیگری همچون کم شدن مکش ، روشن نشدن ، شکستگی قطعات و … نیز ممکن است برای این دستگاه بوجود آید. عواملی که نیاز به تعمیر جارو شارژی را برای شما مهم می کند:

سر و صدای زیاد و غیر طبیعی جاروشارژی
از دیگر موارد شایع درجاروشارژی سروصدای زیاد آن در حین کار است ، در ابتدا فیلتر جاروبرقی را چک کنید در 50% موارد با چک کردن و تمیز کردن فیلتر مشکل صدای زیاد در جاروشارژی رفع میشود .


وجود آشغال و گرفتگی برس و پارویی و همچنین لوله ها و یا شکستن بلبرینگ جارومی توانند از دلایل این مشکل نیز باشد.
فیلتر جاروشارژی را بخوبی تمیز کنید و اگر تشخیص دادید که غیرقابل استفاده است حتما آن را تعویض کنید.


کم شدن قدرت مکش جاروشارژی
کم شدن قدرت جمع آوری گرد غبار و مکش جاروشارژی از مشکلات متداول و پرتکرار میباشد که دلایل آن عبارت اند از :


محفظه ی جارو شارژی پر شده است
امکان وجود تکه های آشغال در لوله آن
فیلترجاروشارژی کثیف شده است
قسمت برس جاروشارژی تمیز نیست


سر و صدای زیاد و غیر طبیعی جاروشارژی
از دیگر موارد شایع درجاروشارژی سروصدای زیاد آن در حین کار است ، در ابتدا فیلتر جاروبرقی را چک کنید در 50% موارد با چک کردن و تمیز کردن فیلتر مشکل صدای زیاد در جاروشارژی رفع میشود .


وجود آشغال و گرفتگی برس و پارویی و همچنین لوله ها و یا شکستن بلبرینگ جارومی توانند از دلایل این مشکل نیز باشد.
فیلتر جاروشارژی را بخوبی تمیز کنید و اگر تشخیص دادید که غیرقابل استفاده است حتما آن را تعویض کنید.