سواحل شمال، جنوب و غرب ترکیه دارای آب و هوای مدیترانه ای با زمستان های کوتاه و معتدل و تابستان های گرم و طولانی است. در ترکیه علاوه بر دامپروری، کشاورزی نیز در آن معمول است و تنباکو، کتان، زیتون، چغندرقند و مرکبات مهم ترین محصولات کشاورزی این کشور هستند. مهم ترین محصولات صادراتی این کشور پوشاک، مواد غذایی، منسوجات و تجهیزات حمل و نقل است‌.


اقتصاد ترکیه ترکیبی از صنایع بومی و مدرن است که روز به روز بر دامنه اش افزوده می شود. بخش خصوصی اقتصاد ترکیه نیز قوی و به سرعت درحال رشد است و نقش مهمی در بانکداری، حمل و نقل و ارتباطات دارد.

مدارک لازم:
ـ حداقل سرمایه 10,000 لیره ترکیه
ـ دو قطعه عکس رنگی و زمینه روشن
ـ تعیین درصد سهام هر یک از شرکاء درشرکت
- ترجمه رسمی پاسپورت سهامداران
ـ اصل پاسپورت هر یک از شرکاء با اعتبار بیش از شش ماه
ـ اسامی انتخاب شده برای شرکت
ـ زمینه فعالیت شرکت
ـ تعیین مدیرشرکت از میان شرکاء
ـ تعیین آدرس دفتر شرکت درترکیه
ـ تنظیم وکالتنامه از دفتر مشاوره برای ثبت شرکت


مراحل ثبت شرکت در ترکیه:
1_ ارائه اساسنامه تأسیس شرکت
2_ تأیید اساسنامه توسط دفتر اسناد رسمی
3_ تعیین آدرس یا محل تأسیس شرکت
4_ تنظیم فرم های مخصوص اعضای شرکت
5_ تنظیم فرم اداره دارایی
6_ مراجعه به اداره دارایی و اخذ شماره مالیاتی اعضاء
7_ بازدید از آدرس شرکت توسط بازرسان اداره دارایی
8_ افتتاح حساب بانکی شخصی و شرکتی
9_ چاپ رسمی روزنامه شرکت.