راه‌های کمک به بچه‌های سرطانی

در مورد کمک کردن به کودکان مبتلا به سرطان باید بدانیم که هرگز ترحم و دلسوزی خود را به این قشر حساس و اسیب‌پذیر نشان ندهید.
در حالی‌که ما بزرگترها فکر می‌کنیم کودکان درک درستی از جامعه و اطراف خود ندارند, با این حال آن‌ها در درک عواطف و احساسات از ما سبقت گرفتند و تفاوت بین ترحم و محبت واقعی را درک می‌کنند.

کمک غیر نقدی به بچه‌های سرطانی

خیریه‌های زیادی هستند که به کمک کودکان مبتلا به سرطان امده‌اند تا بلکه گره‌ایی از مشکلات این قشر حساس باز کنند.
در این زمینه کمک‌های زیادی از جمله یا امثال آن در اختیار والدین این کودکان قرار گرفته است.
با این‌حال همیشه باید این نکته را مدنظر قرار داد که باید فکری برای آینده این آینده سازان مملکت نیز داشته باشیم. ضرب المثلی در این زمینه وجود دارد:
اگر کسی را دوست داری به جای ماهی دادن به او ماهی‌گیری یاد بده
بسیاری از خیریه‌ها در این زمینه توانستند کمک فراوانی به این قشر کنند. آن‌ها با ایجاد مراکزی، توانستند به این هدف دست‌یابند.