چگونه در پرورشگاه‌ها کار داوطلبانه انجام دهیم

کار داوطلبانه در خیریه‌های مخصوص امور کودکان از دیگر مکان‌هایی است که شما می‌توانید در آن فعالیت کنید.
کودکان و نوجوانانی که به هر دلیل فاقد خانواده یا بدسرپرست هستند خلا شدید عاطفی دارند و این خلا عاطفی در بزرگسالی می‌تواند باعث عدم موفقیت و عدم اعتماد به نفس در این کودکان شود.
جذب نیروهای داوطلب خیریه برای این مراکز دارای محدودیت‌های قانونی می‌باشد که با هماهنگی با خیریه‌ها و داشتن شرایط لازم داوطلب می‌تواند در امور مربوط به این مراکز همکاری کند.
این امور شامل: نگهداری، آموزش کودکان، بازی با کودکان، کمک به غذا دادن کودکان زیر ۳ سال، همکاری در بازدید‌ها و گردش‌های دسته جمعی و… می‌باشد.