عوامل موثر در انتخاب نهال گردو
گردو به عنوان یک درخت خشکباری که همیشه یکی از اقتصادی ترین درختان بوده است روز به روز اهمیت بیشتری بین کشاورزان پیدا می کند چون همیشه درآمدزا و از قابلیت انبارداری برخوردار است. برای انتخاب نهال گردو مناسب معمولاً کشاورزان دچار سردرگمی می شوند و در این راستا مجموعه تخصصی نهال آنلاین تمرکز خود را روی بررسی منطقه آب و هوایی و انتخاب رقم مناسب هر منطقه آب و هوایی گذاشته است.


اساساً برای انتخاب نهال گردو باید مواردی چون:


  • ارتفاع از سطح دریای منطقه
  • آخرین سرمای بهاره
  • آخرین سرمای پاییزه
  • دیرگل بودن گردو متناسب با هر منطقه را در نظر گرفت.

    به عنوان مثال اگر شما گردویی را که مناسب خرم آباد می باشد در شهرکرد بکارید نه تنها بار خوبی نمی دهد بلکه دچار سرمازدگی بهاره و متحمل خسارت زیاد می شوید. بنابراین از کشاورزان عزیز تقاضا داریم همواره اصول انتخاب نهال که شامل مشاوره و بررسی منطقه آب و هوایی را در نظر بگیرند که متضرر نشوند. شما کشاورزان عزیز می توانید همواره از مشاوره مجموعه نهال آنلاین در انتخاب نهال به ویژه نهال گردو استفاده کنید.