مهم ترین پارامترها برای پیوند زدن درخت
، برقراری شرایط محیطی و فیزیولوژیکی مناسب گیاه می باشد. بسیاری از باغبانان و کشاورزان برای اهداف گوناگون این عمل را در بین درختان میوه انجام می دهند. زمان پیوند درختان موقعی است که گیاه در دوره فعالیت خود باشد یعنی شیره نباتی در جریان باشد.
از نظر علمی در هر موقع از سال به استثنای موقعی که گیاه در دوره استراحت به سر می برد و شیره نباتی راکد گردیده می توان عمل پیوند را انجام داد.

فصل پیوند زدن درختان

این نظریه عملا دارای اشکالاتی است که در عمل زمان پیوند زدن را محدود می کند. مقدار زیاد شیره نباتی مانع ایجاد تماس بین پیوندک و پایه در ناحیه طبقه مولده و جوش خوردن آنها با یکدیگر می شود و به اصطلاح باغبانان پیوندک در شیره نباتی مایع خفه می گردد. حرارت زیاد باعث تبخیر فوق العاده پیوندک شده و قبل از آنکه سلولهای طبقه مولده یکی شوند و شیره نباتی کافی به پیوندک برسد، گرما پیوندک را خشک نموده از بین می برد. سرمای زمستان و یخبندان و بطور کلی حرارت کمتر از 10 درجه در هوای اطراف پیوندک نیز مانع فعالیت سلولهای نامبرده گردیده جوش خوردن پیوند را غیر ممکن می سازد.


جهت خرید انواع و ارقام نهال های مثمر و غیرمثمر پیوندی با بهترین کیفیت به مجموعه نهالستان نهال آنلاین مراجعه ک
نید.بنابر آنچه گفته شد عملاً در دو فصل بطور حتم می توان بر روی درختان عمل پیوند را انجام داد:


1. در فصل بهار پس از بیدار شدن پایه و قبل از آنکه شدت جریان شیره نباتی زیاد شود و یا آنکه سرمای اول بهار مانع فعالیت سلولهای قسمت هوایی گیاه گردد.

2. دیگری در اواخر تابستان و یا اوایل پاییز (بنابر نوع درخت که جریان شیره نباتی تا اندازه ای کند شده و سرمای زمستان هنوز فرا نرسیده است).


پیوند در فصل تابستان توصیه نمی شود و علت آن هم گرمای بیش از حد هوا است که به درخت و ریشه آن فشار وارد می کند. بدیهی است که هر گاه ممکن شود با وسایل مناسبی از اثر سوء گرمای تابستان جلوگیری به عمل آید و یا آنکه گرمای هوای محل اجازه دهد می توان در فصل نامبرده نیز عمل پیوند را انجام داده و زمان پیوند را تعیین کرد.