نه از آنجایی که مرکز در تهران (مخصوصا منطقه به اصطلاح بالا شهر) واقع شده است، اشتباه است که آن را یک درمانگاه معتبر بدانیم. مراکز غیرمجاز و غیرمجاز همه جا هستند و می توانید با جذابیت آنها شما را فریب دهید. بنابراین یک مطالعه بی وقفه در هر مرکز در هر شهری انجام دهید و یک بازرسی حضوری انجام دهید تا مطمئن شوید که به بهترین مرکز مراجعه می کنید. از بهترین مرکز ها می تونم به کلینیک عصر جدید اشاره کنم.