قبل از هر کاری ابتدا باید ویژگی های محصولات و برند مورد نظر را برای طراحی هویت بصری برند بشناسیم. به عنوان مثال، دقیقاً بدانید که:


رسالت برند چیست؟
اعتقاد شرکت مورد نظر چیست؟
تفاوت برند مورد نظر با سایر رقبا چیست؟
اگر برند یک انسان بود، چه شخصیت و صدایی داشت؟
توجه به پاسخ این سوالات باعث شفافیت برند می شود. بنابراین، قبل از شروع طراحی و ساخت هویت بصری برند، باید پاسخ آنها را کاملاً بشناسیم، سپس باید عناصر تشکیل دهنده هویت بصری را بشناسیم.