وقتی با کسی وارد رابطه می شوید، باید در مورد موضوعاتی صحبت کنید که به شما و دوستتان علاقه دارد. گفتگو با دوست پسر موضوع خاصی نیست. سخن گفتن.


این هنری است که همه از طریق تجربه به دست می آورند که من شخصاً آن را توانایی چرت زدن می نامم. یادگیری این مهارت سخت است، اما اگر آن را یاد بگیرید، انجام آن بسیار آسان است و مانند آب خوردن است.


سعی کنید حتی ساده ترین موضوعات را به چشم طنز نگاه کنید و چرت بزنید. البته نیاز به صحبت جدی هست، در این شکی نیست، اما 99 درصد پسرها دوست ندارند در مورد مسائل فلسفی و منطقی صحبت کنند.