آیا تا به حال از نرم افزار حضور در وب استفاده کرده اید؟ آیا از استفاده از مواد حضور و غیاب سود می برید؟ به طور کلی نرم افزار حضور اینترنتی نرم افزاری است که نصب آن به تجهیزات خاصی نیاز ندارد. به عبارت دیگر برای استفاده از این نرم افزار حضور آنلاین تنها به یک مرورگر و یک شبکه اینترنتی جهانی نیاز دارید. به این ترتیب، در هر کجای دنیا که باشید، دیگر نگران عدم رعایت و عدم حضور کارکنان و اعضای سازمان خود نخواهید بود. نرم افزار حضور و غیاب اینترنتی با کمک ابزار حضور و غیاب می تواند همه چیز را به نحو احسن مدیریت کند.