قبل از اینکه بخواهید در مورد ثبت اختراع خود اقدام کنید، ابتدا باید پاسخ سوال فوق را بدانید. طبق قوانین و مقررات مربوط، اختراع باید منجر به اختراع محصول جدید در صنعت و یا کشف محصول صنعتی یا صنعتی جدید با استفاده از روش جدید و استفاده از هر وسیله جدید یا استفاده از دستگاه های موجود شود.


همچنین به خاطر داشته باشید که هر اختراعی قابل ثبت نیست و این شامل شرایط و مقررات خاص خود می شود. از جمله اینکه اختراع باید نوآورانه و قابل اجرا در صنعت باشد. اختراع مورد نظر نباید در هیچ کشوری ثبت شود و یا طرح آن ارسال نشود.