اولین کاری که برای ثبت شرکت بازرگان باید انجام دهید این است که نوع و مفهوم کسب و کار خود را مشخص کنید. سپس از مناسب ترین و رایج ترین راه برای ثبت شرکت خود استفاده کنید. در واقع متداول ترین انواع ثبت کسب و کار، شرکت های سهامی خاص و شرکت های با مسئولیت محدود هستند که در بررسی انواع شرکت های تجاری به تفصیل به تحلیل آنها پرداخته ایم.


برای ثبت شرکت بازرگانی در نوع مسئولیت خاص و محدود احراز شرایط عمومی لازم است که عبارتند از: عدم ورشکستگی شرکت، داشتن محل مناسب برای کسب و کار، داشتن دفتر قانونی و رسمی. ، ارسال اطلاعیه و ضوابط اتحادیه شرکتهای بازرگانی.


ثبت مشاغل به صورت مستقیم یا غیر مستقیم انجام می شود. منظور از ثبت مستقیم شرکت این است که متقاضی برای ثبت شرکت اقدام می کند اما ثبت شرکت غیرمستقیم به این معنی است که متقاضی برای انجام کار و کنترل چشم لازم برای ارسال درخواست از نماینده رسمی یا وکیل درخواست می کند. ثبت. البته ثبت شرکت به صورت غیرمستقیم یعنی با کمک وکیل همکار بسیار سریعتر از ثبت شرکت به صورت مستقیم یعنی توسط خود متقاضی بی اطلاع از امور حقوقی است. .البته مدت زمان ثبت کسب و کار نیز به نوع ذکر شده در بالا بستگی دارد.