در بازار موبایل کسانی هستند که در زمینه فروش قطعات موبایل فعال هستند. بنابراین می توانید برای خرید قطعات موبایل به این افراد یا فروشگاه های آنها مراجعه کنید. اما یک نکته را باید روشن کنم، مردم عادی نمی توانند وارد این مغازه ها شوند. بنابراین نمی توانند قطعات موبایل را از این مغازه ها خریداری کنند و فقط تعمیرکاران موبایل می توانند قطعات موبایل را از این مغازه ها خریداری کنند.