اتصالات بنکن از جمله اتصالاتی می باشند که آلیاژ ساخت آنان کربن استیل بوده و روش ساخت اتصالات مانیسمان بنکن بدون هیچ گونه درز جوشی در بدنه آنان می باشد که این اتصالات معروف به اتصالات مانیسمان می باشد.
اتصالات باید از لحاظ مشخصات جنسی و حد تحمل فشار و دما با لوله ها مطابقت داشته باشند ، لذا اکثرا اتصالات را با اندازه نامی لوله ، نوع ، جنس مواد و نام اتصال مشخص می کنند.


موارد استفاده از اتصالات بنکن:

زانو و سه راهی بنکن برای تغییر جهت جریان
سه راهی بنکن جهت انشعاب گرفتن
تبدیل بنکن جهت تغییر سایز
کپ بنکن برای مسدود کردن مسیر
بوشن بنکن جهت ادامه مسیر لوله

روش ساخت اتصالات بنکن:

اتصالات بنکن به روش مانیسمان و بدون هیچ گونه درز جوشی در راستای بدنه اتصالات تولید می شود و از این رو مشابه روش تولید لوله مانیسمان می باشد.
اتصالات بنکن به طور مستقیم از لوله مانیسمان ساخته می شوند، به طور مثال برای ساخت اتصالات بنکن رده 40 می بایست از لوله مانیسمان رده 40 استفاده کرد.


اتصالات بنکن رده 40 از جمله پرکاربردترین اتصالات برای تاسیسات و سیستم موتورخانه می باشد که از این اتصالات برای سیسم های نفت و گاز نیز استفاده می شود.
اتصالات بنکن با ضخامت های بالاتر از جمله رده 80 و رده 160 نیز برای سیستم های فشار بالا و دما بالا استفاده می شود که اغلب استفاده آن ها برای پروژه های صنعتی می باشد و در سیستم موتورخانه کاربرد خاصی ندارند.
به طور کلی اتصالات بنکن به دلیل تحمل فشار و دما بالا مناسب برای استفاده در سیستم های نفت و گاز و پتروشیمی و همچنین مناسب برای استفاده در سیستم های بخار با دما و فشار بالا می باشد.

انواع اتصالات مانیسمان بنکن:

زانویی مانیسمان بنکن
سه راهی مانیسمان بنکن
تبدیل مانیسمان بنکن
کپ مانیسمان بنکن


اتصالات رده 40

در واقع لوله های مانیسمان در رده‌های مختلفی از جمله رده 20، رده 40، رده 80، رده 120، رده 180 و … تولید می‌شود. لوله مانیسمان بدون درز رده 40 که فشار قوی جوشی محسوب می‌شود، بیشتر در تکمیل خطوط انتقال نفت و گاز، پتروشیمی، خطوط هیدرولیک، کارخانجات صنعتی و حرارت بالا، برج‌های پشتیبانی کابل‌ها در شبکه توزیع برق، تکمیل موتورخانه ها، تکمیل رایزرهای حوزه صنعت ساختمان، آبرسانی (حوزه کشاورزی) حوزه حفاظ و نما و غیره مورد استفاده قرار می گیرد.