استفاده از گاز هالون در سیستم های اطفاء حریق از سال 1990 به دلیل اثرات مضر آن بر محیط زیست ممنوع شد. بنابراین، فناوری جدید در دنیای ایمنی، Aerocel را به عنوان بهترین جایگزین برای گاز هالون معرفی کرد. سیستم اطفاء حریق Aerocel تقریباً مشابه سیستم اطفاء حریق گازی است. با این تفاوت که مواد آئروسل در بطری های بدون فشار (مولد آئروسل) نگهداری می شوند.
سیستم اطفاء حریق Aerocel به دو روش شیمیایی و الکتریکی فعال می شود. پس از فعال شدن ژنراتور سیستم اطفاء حریق آئروسل، گاز آئروسل به سرعت در فضا پخش شده و آتش را خاموش می کند.
سیستم اطفاء حریق آیروسل واکنش زنجیره ای آتش را با پخش ذرات گاز آئروسل در فضا سرکوب می کند. همچنین معلق بودن و ماندگاری ذرات آئروسل در فضا از بازگشت آتش و شعله ور شدن مجدد آن جلوگیری می کند.