سلام به همه

امیدوارم که خوب و سلامت باشید، چه خبرا دوستان خوبم، امیدوارم که شاد و سلامت باشید و مشغول انجام کارهیی که بهشون علاقه دارید، داشتم در مورد شهرسازی و صنعت ساختمانی مطلب می خواندم ، واقعا باید خوشحال باشیم که این قدر پیشرفت رو می توانیم توی این حوزه شاهد باشیم.این باعث شده تا ما بتوانیم در سازه های بسیار ایمن تر که دارای شرایط بهتری هستند زندگی کنیم.
در ادامه مطلبی رو درباره گروت برای شما دوستان خوبم به اشتراک می گذارم امیدوارم که از خواندنش لذت ببرید. واقعا باید گفت که ورود بتن به صنعت ساختمان سازی تحولات بسیار زیادی را ایجاد کرده است و توانسته تغییرات بسیار زیادی را در عرصه معماری و مهندسی بناها ایجاد کند.

یکی از محصولات گروت است، تشکیل شده از آب ، سمنت و ساروج ، سنگریزه و افزودنی هان متداول دیگر می باشد. ازگروت;ها جهت پر کردن فضاهای خالی و ترک هلا بزرگ ، لایه لایه شدن و یا دید شدن استعمال می شود.از این لحاظ کاربرد;گروت;مشابه ملات می باشد.

گروتکاربردی در زیرصفحه ستونهاآن کربلت هانصب ریل آلت آلاتبرینگ پل هابلت هاریل ها، حایل ها دارند. مهم ترین مزایای گروتها این است که مکانی که در آنگروت ریخته می شود را کامل پر می کند. چون گروت نسبت ازگروت آمادهجهت كاربردها مختلفی مثل، هیكل صفحه ستون ها، آنکربلت ها، نصب ریل ماشین آلات، برینگ پل ها، بلت ها، ریل ها، حایل ها و ...استفاده می شود.
نکته دیگری که باید در مورد سازه ها بدان توجه کرد افزودنی های بتن است ،افزودنی بتن باید با دقت و براساس دستورالعمل انتخاب شود و باید بر اساس طرح پیشنهادی کارخانه سازنده و یا گزارش تست آزمایشگاهی مورد استفاده قرار گیرد.
برای استفاده مقدار افزودنی بتن مورد نیاز برای استفاده باید توسط گزارش‌های آزمایشگاهی برای ترکیب‌ های بتن با درصد‌های مختلف افزودنی تعیین شود. انتخاب افزودنی بتن مناسب برای تغییر دادن ویژگی‌های بتن باید با دقت برای کار بتنی مورد نیاز انجام شود.

بعد از انتخاب محصول افزودنی تهیه‌کننده بتن علاوه برتاریخچه خوب باید کارکنان با تجربه کافی و حرفه‌ای برای راهنمایی در کاربرد و استفاده موثر از افزودنی‌ها داشته باشد.