بلو کارت اروپا (کارت آبی اروپا) چیست؟
در واقع به مشابه گرین کارت آمریکا (کارت سبز آمریکا) که به مهاجران به آمریکا فرصت زندگی و کار در این کشور را فراهم می کند، بلو کارت اروپا نیز به متقاضیان کشورهای جهان سوم این فرصت را می دهد که در اروپا زندگی و کار کنند. بلو کارت اروپا در واقع کارت نیست، بلکه مهری است که در پاسپورت متقاضی زده می شود که به آن مجوز زندگی و کار در اتحادیه اروپا را می دهد.
طرح بلوکارت به منظور افزایش جذابیت اروپا برای متخصصان خارجی ایجاد شده است. تمام اتحادیه اروپا به غیر از کشورهای انگلستان، دانمارک و ایرلند در طرح بلوکارت شرکت کرده اند و از متخصصان و کارگران ماهر متخصص حمایت می کنند.
فعالیت اروپا در کنار سایر کشورهایی همچون آمریکا، استرالیا و کانادا باعث رقابت جذب نیروهای متخصص گردیده است. اتحادیه اروپا با فراهم آوری تسهیلاتی سعی کرده است این پروسه را آسان تر کند. به طور خلاصه مهم ترین ویژگی هایی که به دارندگان بلوکارت اروپا داده می شود، به صورت زیر می باشد.
الف) کار و شرایط حقوقی برابر با شهروندان اتحادیه اروپا
ب) سفر بدون نیاز به ویزا به کشورهای اتحادیه اروپا
ج) برخورداری از حقوق اجتماعی و شهروندی مانند حق بیکاری و. ..
د) مقصدی عالی برای همراه بردن خانواده
ه) اقامت دائمی در اروپا
و) آزادی انجمن، بدین معنا که دارنده بلوکارت می تواند طبق کنوانسیون اروپایی حقوق بشرو کنوانسیون های سازمان بین المللی کار آزادانه به عضویت انجمن های مختلف سیاسی، اقتصادی و… در بیاید
شرایط:
برای گرفتن بلوکارت اروپا سه شرط اصلی زیر وجود دارد.
الف) متقاضی شهروندی اتحادیه اروپا نباشد.
ب) تحصیل کرده یا دارای سوابق کاری باشد.
ج) قرارداد کاری یا پیشنهاد کاری از سوی اتحادیه اروپا داشته باشد.
داشتن پروفایل در شبکه بلوکارت دو مزیت دارد. اولا باعث می شود از سوی کارفرمایان رزومه متقاضی بررسی شود و امکان ارائه پیشنهاد های شغلی ارائه گردد. ثانیا، این باعث می شود که متقاضی بتواند برای تایید مدارک و پرونده خود اقدام کند.
سایر اطلاعات در خصوص پاسپورت دوم کشورهای مختلف و اهمیت و اعتبار آن ها در سفرهای بدون نیاز به ویزا به کشورهای مختلف را در سایت شرکت بهارگیت ببینید می توانید با ما نیز از طریق این لینک در ارتباط باشید.