سمپاشی

آفات همیشه باعث ضرر و زیان به زندگی انسان هستند چه در مزرعه چه در باغچه و چه در منزل . باید از طریق سمپاشی این مشکل را حل کرد و جلوی خسارت را گرفت .
سمپاشی سوسک ریز

اگر شما نیاز بهسمپاشی سوسک ریز دارید سریعا با یک فرد معتمد به مشورت بپردازید تا از این طریق بتوانید سوسک های ریز را از بین ببرید . چون اگر این کار به سرعت صورت نگیرد شما متحمل آثار بسیار بدی خواهی شد .
سمپاشی باغچه


از معمولترین روش های نگهداری از باغچه، سمپاشی باغچه است . که در ان شرکت های معتبر با استفاده از روش های تضمینی علمی اقدام به پاک سازی باغچه از موجودات موذی و افات می کنند .
سمپاشی موش

موش ها به صورت تکی زندگی می کنند اما خانواده دارند بر اوردی که تازگی هفتاد میلیون موش است که رقم بسیار بالایی است از جمله کارهایی است که می توان به صورت علمی و تخصصی انجام داد و نتایج خوبی انجام داد سمپاشی موش است
سمپاشی مورچه

مورچه ها باید قبل از تخم گذاری ملکه هایشان که در اخر زمستان هر سال انجام می شود و بر جمعیت کلنی آن ها افزوده می شود سمپاشی مورچه صورت گیرد تا منزل ، هتل و رستوران و یا محیط اداری از وجود مورچه ها پاک گردد .
سمپاشی ساس

اگر لکه هایی کثیف روی ملحفه ها و یا دیوار خانه هایتان دیدید بدانید که این موجودی که این اثر را داشته است ساس بوده است . بنابراین قبل اینکه پسوت ساس در منرلتان چیدا شود . سمپاشی ساس انجام دهید تا در امان باشید از گزند این موجودات ریز.
سمپاشی هتل و رستوران

رستوران ، هتل و سایر مناطقی که با مشتری سر و کار دارند و باید از نظر بهداشتی کامل باشند باید حتما از سوسک ، حشره ، مورچه و سایر آفات عاری باشد . در نتیجه برای بهداشتی نگهداشتن این مناطق باید سمپاشی هتل و رستوران انجام شود .