به شرکت ها و مؤسساتی گفته می شود که در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری به ثبت قانونی رسیده باشند و موضوع فعالیت آن ها در زمینه انفورماتیک باشد.
• رتبه بندی شرکت های انفورماتیک :
رتبه بندی شرکت ها یک نوع معیار تشخیص صلاحیت است که توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری برای شرکت ها اتخاذ می شود. در واقع یک نوع مقیاس گذاری برای تضمین کیفیت و کمیت شرکت های برتر در ارائه خدمات و دفاع از حقوق بهره وران است.
شرکت های انفورماتیک نیز از این قاعده مستثنی نیستند و همانند سایر شرکت ها برای عقد قراردادهای دولتی و تأیید صلاحیت نیاز به گواهینامه رتبه بندی و اخذ گرید دارند. همانطور که گفتیم رتبه بندی این شرکت ها از طریق شورای عالی انفورماتیک کشور یا معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهورصادر می گردد.
رتبه بندی شرکت های انفورماتیک به صورت 1 تا 7 بوده که در آن رتبه 7 پایین ترین و رتبه 1 بالاترین درجه را دارا می باشد. در واقع رتبه هفت مربوط به شرکت هایی است که تا کنون اظهارنامه مالیاتی نداشته اند و به اصطلاح نوپا هستند و رتبه 1 تا 6 مربوط به شرکت هایی است که سابقه کار دارند.
• ملاک های ارزیابی شرکت های انفورماتیک :
1- نیروی انسانی
2- درآمد
3- و رضایت مشتریان، سه عامل ارزیابی شرکت های انفورماتیک هستند.
توضیح 1 : دبیرخانه شورا با انجام پروژه ای، شیوه تبدیل رضایت مشتریان به ملاک های کمی را تبدیل می نماید.
توضیح 2: تا مشخص شدن ملاک های کمی ارزیابی رضایت مشتری، دو عامل نیروی انسانی و درآمد مبنای محاسبه می باشند.
* سهم عامل نیروی انسانی 80 درصد و عامل درآمد 20 درصد از امتیاز کل شرکت می باشد.
• رتبه بندی شرکت های انفورماتیک در 15 شاخه زیر انجام می گیرد :
_ مشاوره و نظارت بر اجرای طرح های انفورماتیکی
_ شبکه داده های رایانه ای و مخابراتی
_ ارائه و پشتیبانی نرم افزارهای پایه، سیستم و ابزارها
_ تولید و پشتیبانی نرم افزارهای سفارش مشتری
_ تولید و ارائه دستگاه های جانبی
_ ارائه و پشتیبانی سخت افزاری Mainfram
_ آموزش و پژوهش
_ خدمات پشتیبانی
_ امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات
_ خدمات شبکه های اطلاع رسانی Providers
_ ارائه و پشتیبانی بسته های نرم افزاری و نرم افزارهای حامل محتوا
_ سیستم های ویژه
_ تولید و ارائه قطعات و ملزومات
_ تولید و ارائه رایانه های غیر Mainframe
_ سیستم های اتوماسیون صنعتی
• شرایط لازم جهت اخذ رتبه شرکت های انفورماتیک :
- مدیرعامل شرکت باید حداقل دارای مدرک کارشناسی در یکی از رشته های کامپیوتری یا مهندسی های عمران، مکانیک، صنایع، شیمی و برق یا علوم پایه فیزیک، آمار یا ریاضی باشد. اگر مدرک وی دیپلم یا فوق دیپلم است ملزم به ارائه مدارک مبتنی بر سابقه کار در امور کامپیوتری است. تمام وقت بودن مدیرعامل ضروری است.
- تسلیم اظهارنامه مالیاتی سال قبل شرکت جهت رتبه بندی الزامی می باشد.
- موضوع فعالیت شرکت در حوزه انفورماتیک باشد که قید آن در اساسنامه شرکت الزامی می باشد.
- شرکت باید حداقل دو کارشناس تمام وقت با مدرک حداقل کارشناسی در یکی از رشته های مذکور باشد.
• مدارک لازم جهت اخذ رتبه شرکت های انفورماتیک :

 • اظهارنامه مالیاتی دو سال اخیر شرکت.
 • مدارک شناسایی، مدارک تحصیلی و عکس پرسنلی مدیرعامل.
 • روزنامه تأسیس و روزنامه آخرین تغییرات شرکت.
 • لیست بیمه دو سال اخیر مربوط به مدیر عامل و کارشناسان و لیست بیمه یک سال اخیر سایر پرسنل.
 • فتوکپی جدیدترین اساسنامه شرکت.
 • شرکت های تازه تأسیس یا شرکت هایی که به تازگی کارشناس خود را تغییر داده اند ملزم به ارائه تعهدنامه مبنی بر تحویل لیست بیمه ماه های بعد نیز هستند.
 • درخواست کتبی مبنی بر اخذ رتبه بندی انفورماتیک، مدیر عامل نیز باید ذیل درخواست را امضاء نماید.
 • برگ قطعی عملکرد مالیاتی شرکت در دو سال اخیر
 • برچسب آدرس شرکت که باید شامل نشانی دقیق و کدپستی شرکت باشد.
 • چنانچه به حکم دبیرخانه شورا، شرکت ملزم به تغییر موضوع فعالیت شود، ارائه تعهدنامه مبنی بر تحویل روزنامه تغییر موضوع فعالیت نیز ضرورت می یابد.
 • تعهدنامه مبنی بر رعایت مقررات قید شده در سر برگ شرکت، که مدیرعامل باید ذیل تعهدنامه را مهر و امضاء نماید.


رتبه بندی شرکت های انفورماتیک چگونه است؟